W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
 http://www.bip.gov.pl/

Wydziały cywilne, rodzinne i gospodarcze

XML

Opłaty wspólne dla spraw rozpoznawanych w postępowaniu cywilnym:


Opłata od pozwu:

 

do 20 000 zł wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia

powyżej 20 000 zł wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia


do 500 zł  w kwocie 30 zł;5% nie więcej jednak niż 200 000 zł


ponad 500 zł do 1500 zł w kwocie 100 złponad 1500 zł do 4000 zł w kwocie 200 złponad 4000 zł do 7500 zł w kwocie 400 złponad 7500 zł do 10 000 zł w kwocie 500 złponad 10 000 zł do 15 000 zł w kwocie 750 złponad 15 000 zł do 20 000 zł w kwocie 1000 zł


 


Rodzaj spraw:

Wysokość opłaty

 • pozew i pozew wzajemny,
 • skarga o wznowienie postępowania,
 • apelacja,
 • interwencja główna

cała opłata

 • sprzeciw od wyroku zaocznego,
 • wniosek o uchylenie europejskiego nakazu zapłaty

1/2 opłaty

 • pozew w postępowaniu nakazowym,
 • pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym

1/4 opłaty

 • interwencja uboczna,
 • zażalenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej,
 • wniosek o zawezwanie do próby ugodowej

1/5 opłaty

 • opłata pobierana od pozwanego w razie wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym.

3/4 opłatyOpłaty sądowe stałe: 

Rodzaj pisma:

Wysokość opłaty

wniosek o doręczenie orzeczenia albo zarządzenia z uzasadnieniem

 

 

 

 

100 zł

 

zażalenie na postanowienie w przedmiocie: 

 • oddalenia wniosku o wyłączenie sędziego lub ławnika;
 • skazania na grzywnę strony, świadka, biegłego, tłumacza lub innej osoby oraz odmowy zwolnienia od grzywny;
 • przymusowego sprowadzenia lub aresztowania świadka oraz odmowy zwolnienia od przymusowego sprowadzenia;
 • wynagrodzenia i zwrotu kosztów poniesionych przez mediatora, biegłego, tłumacza, kuratora lub uprawnioną osobę trzecią;
 • należności świadka.

wniosek o zabezpieczenie dowodu

Wniosek o wszczęcie postępowania nieprocesowego lub samodzielnej jego części, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej


Opłaty kancelaryjne: 

Rodzaj wniosku wydanego na podstawie akt:

Wysokość opłaty

 • poświadczony odpis, wypis lub wyciąg,
 • odpis orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności,
 • odpis orzeczenia ze stwierdzeniem wykonalności,
 • zaświadczenie

20 zł 
(każde rozpoczęte 10 stron wydanego dokumentu)

 • kopia dokumentu

20 zł 
(każde rozpoczęte 20 stron wydanego dokumentu)

 • zapis dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu i dźwięku z przebiegu posiedzenia za każdy wydany informatyczny nośnik danych    

20 zł 


Uwaga: nie pobiera się opłaty od pierwszego wniosku o wydanie na podstawie akt odpisu orzeczenia kończącego postępowanie z klauzulą wykonalności, złożonego przez powoda.

Opłaty w postępowaniu zabezpieczającym

wniosek o udzielenie, zmianę lub uchylenie zabezpieczenia roszczenia

100 zł

wniosek składany przed wszczęciem postępowania

¼ opłaty należnej od pozwu zalicza się na poczet opłaty od pozwu     Poniżej znajduje się odnośnik do strony Ministerstwa Sprawiedliwości, na której znajduje się tekst Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych: