W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
 http://www.bip.gov.pl/

Deklaracja dostępności

Sąd Rejonowy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Sąd Rejonowy.

Data publikacji strony internetowej: 2016-11-14.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-20.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-20.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne.

·       zamieszczone dokumenty w formie skanów i brak ich odpowiedników w formie dostępnej lub brak odwzorowania treści w stronie internetowej
·       jeden link otwiera się w nowym oknie nie informując o tym użytkownika
·       w formularzach dostępnych na stronie nie pojawia się podpowiedź jak poprawnie wpisać dane
·       niektóre załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku

Wyłączenia.

·       multimedia nadawane na żywo,
·       multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2018r.,
·    dokumenty tekstowe i tekstowo graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych opublikowane przed dniem 23 września 2018r, oprócz tych, których zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań podmiotu,
·       linki do dokumentów w postaci plików pdf, doc, xls, których nie wytworzył Sąd, w tym interaktywna mapa dojazdu do Sądu,
·       treści będące w posiadaniu Sądu, które nie zostały przez Sąd lub na jego rzecz wytworzone lub przez Sąd nabyte, albo, których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której Sąd nie jest uprawniony.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-04-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Sąd Rejonowy.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Anna Piotrowska. Kontakt: anna.piotrowska@bydgoszcz.sr.gov.pl, tel. 52 58 78 507. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Sąd Rejonowy odpowiada Anna Piotrowska, anna.piotrowska@bydgoszcz.sr.gov.pl, tel.52 58 78 507.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo:

·   zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

·   zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

·  wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania.

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Prezes Sądu Rejonowego w Bydgoszczy
Adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, ul. Wału Jagiellońskie 4, 85-131 Bydgoszcz
E-mail: oddzial.administracyjny@bydgoszcz.sr.gov.pl
Telefon: (52) 5878 502
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

Niniejsza strona zawiera najważniejsze informacje dotyczące obsługi osób ze szczególnymi  potrzebami w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, a także ułatwień dostępu do budynków Sądu dla osób z trudnościami w poruszaniu się, miejsc parkingowych, wind, toalet dostosowanych do potrzeb osób z dysfunkcjami.

Zgodnie z Regulaminem bezpieczeństwa i porządku w budynkach Sądu Rejonowego w Bydgoszczy zapewnia się wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

W razie potrzeby większość spraw urzędowych w Sądzie mogą Państwo załatwić w towarzystwie oraz przy  wsparciu wskazanych przez siebie osób trzecich (powyżej 16 roku życia).

Udział takich osób w czynnościach bezpośrednio związanych z toczącym się postępowaniem (np. obecność na sali podczas rozprawy lub posiedzenia czy dostęp do informacji ze sprawy, w szczególności do akt sądowych) możliwy jest jednak wyłącznie za zgodą Sędziego. Wnioski w takich sprawach powinny być kierowane droga pisemną do Wydziału, w który toczy się sprawa.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o wcześniejszy kontakt z pracownikami Biura Obsługi Interesantów oraz pracownikami Ochrony Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, którzy chętnie Państwu pomogą, w razie konieczności również poprzez odprowadzenie do odpowiednich pomieszczeń na terenie budynku Sądu.

Kontakt z Biurem Obsługi Interesantów

telefoniczny: 52 58 78 500 z menu 1
e-mailowy: boi@bydgoszcz.sr.gov.pl

Dostęp do budynków Sądu Rejonowego w Bydgoszczy dla osób  z trudnościami w poruszaniu się:

Budynek Sądu przy ul. Wały Jagiellońskie 4

Ze względu na zabytkowy charakter budynku należy liczyć się z występowaniem na jego terenie pewnych barier architektonicznych i ograniczeń technicznych. Za utrudnienia przepraszamy.

Miejsca parkingowe dedykowane dla osób niepełnosprawnych
- 1 miejsce od frontu budynku Sądu - ul. Wały Jagiellońskie 2
- 1 miejsce z boku budynku Sądu od strony północnej - od ul. Nowy Rynek
- 1 miejsce od frontu budynku Sądu usytuowanego przy ul. Nowy Rynek 12.

Wejście do budynku Sądu dla osób z dysfunkcją ruchową realizowane jest poprzez główne wejście i znajdujący się tam podjazd, platformę przyschodową oraz windę wewnątrz budynku.

Winda

Winda znajduje się przy wejściu głównym Sądu Rejonowego, posiada oznaczenia w języku Braille'a, można przemieszczać się nią między wszystkimi kondygnacjami budynku.

Platformy przyschodowe

Sąd zapewnia ułatwienia  w poziomym poruszaniu się przy pomocy platform przyschodowych obsługiwanych  przez pracowników Ochrony, do których należy zwrócić się o umożliwienie skorzystania z urządzeń.
Kontakt telefoniczny z ochroną pod numerem tel.: 52 58 78 999.

Toalety

Toalety znajdują się na parterze budynku Sądu Rejonowego po prawej stronie od wejścia oraz dla osób poruszających się na wózkach na lewo od wejścia (kontakt z ochroną).

Budynek Sądu przy ul. Grudziądzkiej 45

Ze względu na zabytkowy charakter budynku należy liczyć się z występowaniem na jego terenie pewnych barier architektonicznych i ograniczeń technicznych. Za utrudnienia przepraszamy.

Na parkingu wewnętrznym znajduje się jedno miejsce parkingowe dedykowane dla osób z niepełnosprawnością.

Wejście do budynku Sądu dla osób z dysfunkcją ruchową realizowane jest poprzez wejście od tyłu budynku i znajdującą się tam platformę przyschodową obsługiwaną  przez pracowników Ochrony, do których należy zwrócić się o umożliwienie skorzystania z urządzeń. Dostęp wyłącznie na parter budynku.

Kontakt telefoniczny z ochroną pod numerem tel.: 52 58 78 809

Winda

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy nie dysponuje windą w budynku przy ul. Grudziądzkiej 45 (jest w trakcie realizacji inwestycji związanej z budową szybu windy).

Toalety

Toaleta znajduje się na parterze budynku Sądu Rejonowego po prawej stronie od wejścia przystosowana jest ona również dla osób poruszających się na wózkach.

Budynek Sądu przy ul. Toruńskiej 64 A

Na parkingu wewnętrznym znajdują się 3 miejsca parkingowe dedykowane dla osób z niepełnosprawnością.

Kontakt telefoniczny z ochroną pod numerem tel.: 52 58 78 799

Wejście do budynku Sądu dla osób z dysfunkcją ruchową realizowane jest poprzez główne wejście i znajdujący się tam podjazd oraz windy wewnątrz budynku.
Kontakt telefoniczny z ochroną pod numerem tel.: 52 58 78 799

Winda

Windy znajdujące się w budynku Sądu Rejonowego posiadają oznaczenia w języku Braille'a, można przemieszczać się nimi między wszystkimi kondygnacjami budynku.

Toalety

Toalety w Budynku A znajdują się na prawo od wejścia w tym dla osób poruszających się na wózkach.

Toalety w Budynku B znajdują się na pierwszym piętrze budynku Sądu Rejonowego pod numerami 1.33 i 1.34 oraz dla osób poruszających się na wózkach pod numerem 1.35

Informacja dla osób  z dysfunkcjami słuchu

Realizując zapisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się uprzejmie informujemy, że w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy dostępne są usługi wspierające komunikowanie się:
- poczta Elektroniczna -  adresy mailowe znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

- stanowiska w Sądzie Rejonowy w Bydgoszczy przy: 

· ul. Wały Jagiellońskie 4: Biuro Podawcze pokój 31, Biuro Obsługi Interesanta pokój 19 oraz Czytelnia pokój 22

·   ul. Toruńska 64a: Biuro Podawcze pokój 16, Biuro Obsługi Interesanta pokój 15 oraz Czytelnia pokój 0.08,

które są wyposażone w pętle indukcyjne wzmacniające dźwięk.

Aby skorzystać z usług Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się (świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN lub środków wspierających komunikowanie się), należy co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem wypełnić formularz internetowy lub pobrać jego wersję w postaci dokumentu „doc” i po wypełnieniu odesłać jedną z wybranych metod:

Za pomocą poczty elektronicznej na adres: boi@bydgoszcz.sr.gov.pl.
Faksem pod numerem: 52 58 78 504.
Listownie na adres:
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
ul. Wały Jagiellońskie 4
85-131 Bydgoszcz

z dopiskiem na kopercie „Formularz zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN lub środków wspierających komunikowanie się”.

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Bydgoszczy wraz z wnioskiem

Informacja dla osób z dysfunkcjami wzrokowymi

Wśród usług wspierających komunikowanie się zawartych w strukturze strony www.bydgoszcz.sr.gov.pl znajdują się następujące udogodnienia:
- wersja dla słabowidzących;
- mechanizm zmiennej wielkości czcionki;
- nawigacja po portalu za pomocą klawiatury. 

Powiadom znajomego