W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
 http://www.bip.gov.pl/

Kontakt

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

ul. Wały Jagiellońskie 4
85 - 131 Bydgoszcz
tel.: 52 58-78-500
fax.: 52 58-78-504

NIP: 953-11-49-225
REGON: 000321483


www.bydgoszcz.sr.gov.pl
oddzial.administracyjny@bydgoszcz.sr.gov.pl


Biuro Obsługi Interesantów

ul. Wały Jagiellońskie 4

boi@bydgoszcz.sr.gov.pl

Deklaracja dostępności

Sąd Rejonowy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Sąd Rejonowy.

Data publikacji strony internetowej: 2016-11-14.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-23.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2021-03-23.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-04-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Sąd Rejonowy.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Dariusz Pezała. Kontakt: oddzial.gospodarczy@bydgoszcz.sr.gov.pl, tel. 52 58 78 505. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Sąd Rejonowy odpowiada Dariusz Pezała, oddzial.gospodarczy@bydgoszcz.sr.gov.pl, tel.52 58 78 505.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

Niniejsza strona zawiera najważniejsze informacje dotyczące obsługi osób ze szczególnymi  potrzebami w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, a także ułatwień dostępu do budynków Sądu dla osób z trudnościami w poruszaniu się, miejsc parkingowych, wind, toalet dostosowanych do potrzeb osób z dysfunkcjami.

Zgodnie z Regulaminem bezpieczeństwa i porządku w budynkach Sądu Rejonowego w Bydgoszczy zapewnia się wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

W razie potrzeby większość spraw urzędowych w Sądzie mogą Państwo załatwić w towarzystwie oraz przy  wsparciu wskazanych przez siebie osób trzecich (powyżej 16 roku życia).

Udział takich osób w czynnościach bezpośrednio związanych z toczącym się postępowaniem (np. obecność na sali podczas rozprawy lub posiedzenia czy dostęp do informacji ze sprawy, w szczególności do akt sądowych) możliwy jest jednak wyłącznie za zgodą Sędziego. Wnioski w takich sprawach powinny być kierowane droga pisemną do Wydziału, w który toczy się sprawa.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o wcześniejszy kontakt z pracownikami Biura Obsługi Interesantów oraz pracownikami Ochrony Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, którzy chętnie Państwu pomogą, w razie konieczności również poprzez odprowadzenie do odpowiednich pomieszczeń na terenie budynku Sądu.

Kontakt z Biurem Obsługi Interesantów

telefoniczny: 52 58 78 500 z menu 1

e-mailowy: boi@bydgoszcz.sr.gov.pl

Dostęp do budynków Sądu Rejonowego w Bydgoszczy dla osób  z trudnościami w poruszaniu się

Miejsca parkingowe dedykowane dla osób niepełnosprawnych

- 1 miejsce od frontu budynku Sądu - ul. Wały Jagiellońskie 2

- 1 miejsce z boku budynku Sądu od strony północnej - od ul. Nowy Rynek

- 1 miejsce od frontu budynku Sądu usytuowanego przy ul. Nowy Rynek 12.

 

Budynek Sądu przy ul. Wały Jagiellońskie 4

Ze względu na zabytkowy charakter budynku należy liczyć się z występowaniem na jego terenie pewnych barier architektonicznych i ograniczeń technicznych. Za utrudnienia przepraszamy.

Wejście do budynku Sądu dla osób z dysfunkcją ruchową realizowany jest poprzez główne wejście i znajdujący się tam podjazd oraz windę wewnątrz budynku.

Winda

Winda znajduje się przy wejściu głównym Sądu Rejonowego.

 

Platformy przy schodowe

Sąd zapewnia ułatwienia  w poziomym poruszaniu się przy pomocy platform przy schodowych obsługiwanych  przez pracowników Ochrony, do których należy zwrócić się o umożliwienie skorzystania z urządzeń.

Kontakt telefoniczny pod numerem tel.: 52 58 78 999.

 

Toalety

Toaleta znajduje się na parterze budynku Sądu Rejonowego za drzwiami łączącymi oba budynki oraz dla osób na wózkach na lewo od wejścia (kontakt z ochroną)

 
Informacja dla osób  z dysfunkcjami słuchu

Realizując zapisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się uprzejmie informujemy, że w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy dostępne są usługi wspierające komunikowanie się:

Poczta Elektroniczna
Numery faksów dostępne na stronach internetowych sądu.


Aby skorzystać z usług Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się (świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN lub środków wspierających komunikowanie się), należy co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem wypełnić formularz internetowy lub pobrać jego wersję w postaci dokumentu „doc” i po wypełnieniu odesłać jedną z wybranych metod:

Za pomocą poczty elektronicznej na adres: boi@bydgoszcz.sr.gov.pl.
Faksem pod numerem: 52 58 78 504.
Listownie na adres:
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
ul. Wały Jagiellońskie 4
85-128 Bydgoszcz

z dopiskiem na kopercie „Formularz zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN lub środków wspierających komunikowanie się”.

 

Informacja dla osób z dysfunkcjami wzrokowymi

Wśród usług wspierających komunikowanie się zawartych w strukturze strony www.bydgoszcz.sr.gov.pl znajdują się następujące udogodnienia:

- wersja dla słabowidzących;
- mechanizm zmiennej wielkości czcionki;
- nawigacja po portalu za pomocą klawiatury.

Powiadom znajomego