W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
 http://www.bip.gov.pl/

X Wydział Ksiąg Wieczystych

       W dniu 16.06.2010 r. Ministerstwo Sprawiedliwości udostępniło możliwość przeglądania ksiąg wieczystych w Internecie.


przeglądarka ksiąg wieczystych

 
Przewodniczący Wydziału        Starszy Referendarz sądowy  Anna Nowak - Jasińska 
Z-ca Przewodniczącego           Starszy Referendarz sądowy Anna Durczak
Kierownik Sekretariatu              Edyta Polewczyńska
 

Dane kontaktowe:
ul. Toruńska 64a
85- 023 Bydgoszcz

  

Godziny przyjęć interesantów w Biurze Podawczym Ksiąg Wieczystych:

 • poniedziałek od 8.00 do 17.30
 • wtorek - piątek od 8.00 do 15.00 

 

Godziny przyjęć interesantów w sekretariatach X Wydziału Ksiąg Wieczystych 

 • od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.00

 

Godziny przyjęć interesantów Przez Przewodniczącego Wydziału:
 • wtorek i czwartek od 10.00 do 15.00
 
 INFORMUJEMY, ŻE ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ BEZPOŚREDNIEGO POŁĄCZENIA SIĘ Z WYDZIAŁEM               (Z POMINIĘCIEM BIURA OBSŁUGI INTERESANTÓW SĄDU REJONOWEGO W BYDGOSZCZY) KORZYSTAJĄC Z WYBORU TONOWEGO:
Telefon: +48 (52) 587 85 00
wybierając tonowo:
Czytelnia Ksiąg Wieczystych, pok.  0.13 1  => 3 => 1 
Ekspozytura Centralnej Informacji, pok.0.40 1  => 3 => 2
Biuro Podawcze, pok.0.40 1  => 3 => 3
Sekretariat nr 1 1  => 3 => 4
Sekretariat nr 2 1  => 3 => 5
Sekretariat nr 3  1  => 3 => 6
Sekretariat nr 4 1  => 3 => 7
Sekretariat  nr 5 1  => 3 => 8
Kierownik Sekretariatu  1  => 3 => 10
Fax: +48 (52) 587 86 21
E-mail: xkw@bydgoszcz.sr.gov.pl
Konto dochodowe:

16101000552923004055000010

 

 Właściwość miejscowa:
X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste dla nieruchomości położonych na obszarze gmin:

 • Bydgoszcz
 • Białe Błota
 • Dąbrowa Chełmińska
 • Dobrcz
 • Koronowo
 • Nowa Wieś Wielka
 • Osielsko
 • Solec Kujawski

 

 Właściwość rzeczowa:
W Wydziale rozpoznawane są wnioski:

 • założenie księgi wieczystej
 • o wpis w księdze wieczystej

     Wydział wydaje wypisy aktów notarialnych, których oryginały zostały przekazane przez notariuszy, mających swoje siedziby na obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Bydgoszczy.

 

W chwili obecnej możliwe jest również bezpośrednie połączenie do X Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bydgoszczy pod następującymi nr tel.:

- 52 58 - 78 - 968 - Biuro podawcze X Wydziału Ksiąg Wieczystych

- 52 58 - 78 - 976 - Biuro podawcze X Wydziału Ksiąg Wieczystych

- 52 58 - 78 - 977 - Biuro podawcze X Wydziału Ksiąg Wieczystych

- 52 58 - 78 - 628 - Czytelnia wydziału (zamawianie ksiąg wieczystych do wglądu, ustalanie wzmianek).


Ważne informacje:

 • W Wydziale nie ma możliwości ustalenia numerów ksiąg wieczystych po adresie nieruchomości.
 • Dokumenty, aby mogły być podstawą wpisu w księdze wieczystej, powinny być złożone w odpowiedniej formie, np. wypis aktu notarialnego, odpis orzeczenia sądowego, decyzja administracyjna, tytuł wykonawczy, oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczonym, wypis z rejestru gruntów. Podstawą wpisu w księdze wieczystej nie może być kopia dokumentu.

 

1. Czytelnia Ksiąg Wieczystych czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00:

 

 • zamawianie akt ksiąg wieczystych do wglądu. Przeglądanie ksiąg w wersji papierowej oraz akt ksiąg wieczystych po wcześniejszym zamówieniu osobistym lub telefonicznym  na konkretny termin wyznaczony przez pracownika czytelni (ok. tygodnia). Numer telefonu do Czytelni Ksiąg Wieczystych: +48 (52) 587 86 28. Prawo wglądu do akt ma notariusz lub osoba mająca interes prawny np. właściciel nieruchomości, jego następca prawny np. spadkobierca posiadający postanowienie o nabyciu spadku, wierzyciel właściciela dysponujący tytułem wykonawczym,
 • wydawanie odpisów aktów notarialnych,
 • ustalanie wzmianek,
 • przeglądanie ksiąg wieczystych w wersji elektronicznej po podaniu numeru księgi wieczystej przez zainteresowanego. W Wydziale nie ustala się numerów ksiąg wieczystych wg położenia nieruchomości.


 2. Biuro Podawcze Wydziału Ksiąg Wieczystych 

tel. 52 58 78 500 wybierając tonowo: 1  => 0 => 10 => 3


Przyjmowanie wniosków o założenie księgi wieczystej i o wpis w księdze wieczystej. Wniosek powinien być sporządzony na urzędowym formularzu. Wzory formularzy są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: 

 

 

 3. Ekspozytura Centralnej Informacji 

tel. tel. 52 58 78 500 wybierając tonowo: 1  => 0 => 10 => 2

Przyjmowanie wniosków o wydanie odpisu księgi wieczystej i zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej oraz wydawanie tych dokumentów.


Opłaty:
a) odpis zupełny księgi wieczystej - 60 zł,
b) odpis zwykły księgi wieczystej - 30 zł,
c) wyciąg z księgi wieczystej:

 • 15 zł - za wyciąg z jednego działu księgi wieczystej,
 • 20 zł - za wyciąg z dwóch działów księgi wieczystej,
 • 25 zł - za wyciąg z trzech działów księgi wieczystej,
 • 30 zł - za wyciąg z czterech działów księgi wieczystej.

d) zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej - 10 zł.

Powyższe opłaty można uiszczać w Kasie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, pokój 0.09.

Kasa czynna jest  od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 14.30.

Przykłady wypełniania wniosku:
 

Wniosek o wydanie odpisu z księgi wieczystej

Osoba zainteresowana składa wniosek na formularzu KW ODPIS  wraz z dowodem uiszczenia w kasie Sądu Rejonowego wymaganej opłaty. Formularz dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości:

 

    
     Odpis zostanie wydany w dniu złożenia wniosku po sprawdzeniu tożsamości wnioskodawcy.

     Odpis księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym może uzyskać każdy, bez wykazywania interesu prawnego. W ekspozyturze Centralnej Informacji są wydawane również odpisy ksiąg wieczystych prowadzonych w systemie informatycznym przez inne sądy. We wniosku należy podać numer księgi wieczystej wraz z kodem wydziału prowadzącego księgę wieczystą np. kod tut. Wydziału BY1B.

________________________________________________________

     Od dnia 1.07.2014 r. istnieje możliwość uzyskania odpisów ksiąg wieczystych, wyciągów z ksiąg wieczystych oraz zaświadczeń o zamknięciu ksiąg wieczystych, prowadzonych w systemie informatycznym na wniosek złożony za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Wydruki tych dokumentów mają moc dokumentów wydawanych przez sąd, jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych. Wniosek za pośrednictwem systemu teleinformatycznego można złożyć na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości 
                                                    https://ekw.ms.gov.pl/eukw/menu.do

 

 

     

Powiadom znajomego