W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
 http://www.bip.gov.pl/

X Wydział Ksiąg Wieczystych

Opłaty sądowe od wniosków o wpis (wykreślenie, zmianę) w księdze wieczystej i o założenie księgi wieczystej oraz opłaty za wnioski o odpis księgi wieczystej można uiszczać w Kasie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy ul. Toruńska 64a w godzinach od 8.00 - 14.30.
 
Opłaty sądowe od wniosków o wpis (wykreślenie, zmianę) w księdze wieczystej i o założenie księgi wieczystej można uiszczać również na konto dochodów Sądu Rejonowego w Bydgoszczy.
 
Opłaty w sprawach z zakresu prawa o księgach wieczystych:

200 zł od wniosku o wpis
w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego. Jeżeli wniosek dotyczy wpisu udziału w prawie, pobiera się część opłaty stałej proporcjonalną do wysokości udziału, nie mniej jednak niż 100 zł.
Od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku albo zniesienia współwłasności pobiera się jedną opłatę stałą w wysokości 150 zł niezależnie od liczby udziałów w tych prawach.
150 zł od wniosku o wpis:
  • własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami,
  • własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha,
  • praw osobistych i roszczeń, np. prawo najmu, dzierżawy, roszczenie o przeniesienie własności nieruchomości,
  • zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych, np. służebności, hipoteki.
Opłatę stałą 200 zł lub 150 zł należną od w/w wniosków pobiera się odrębnie od wniosku o wpis każdego prawa, choćby wpis dwu lub więcej praw miał być dokonany na tej samej podstawie prawnej.
    
Od wniosku o wpis hipoteki łącznej lub służebności pobiera się jedną opłatę stałą, choćby wniosek ten obejmował więcej niż jedną księgę wieczystą.

100 zł od wniosku o:
  • założenie księgi wieczystej,
  • połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona, niezależnie od liczby łączonych nieruchomości,
  • odłączenie nieruchomości lub jej części,
  • sprostowanie działu I-O,
  • wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
  • dokonanie innych wpisów.
Jeżeli założenie księgi wieczystej następuje w związku z odłączeniem nieruchomości lub jej części z istniejącej księgi wieczystej, pobiera się tylko jedną opłatę w kwocie 100 zł.
 
Opłatę stałą w kwocie 100 zł, należną od w/w wniosków, pobiera się niezależnie od opłaty za dokonanie wpisu własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.
Od wniosku o wykreślenie wpisu pobiera się połowę opłaty należnej od wniosku o wpis.

Powiadom znajomego