W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
 http://www.bip.gov.pl/

Konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy

Bydgoszcz, dnia 14 sierpnia 2023 r. 

Dyrektor Sądu Rejonowego w Bydgoszczy
ogłasza konkurs
na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy 

 

I. Nazwa i adres Sądu:
  Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 4, 85-131 Bydgoszcz

II. Oznaczenie konkursu:
   Konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Kd-111-124/23

III. Określenie wolnych stanowisk pracy:
     1 wolne stanowisko urzędnicze w Oddziale Informatycznym 

IV. Do zadań wykonywanych na stanowisku należy:
1. Nadzór i zarządzanie infrastrukturą informatyczną.
2. Wsparcie użytkowników systemów i aplikacji wykorzystywanych w tutejszej jednostce.
3. Administrowanie systemami, programami, aplikacjami zainstalowanymi na serwerach.
4. Nadzór nad urządzeniami aktywnymi w sieci.
5. Zapewnienie poprawności działania systemów informatycznych działających w sądzie.
6. Wykonywanie podstawowych czynności związanych z utrzymaniem sieci informatycznej sądu.
7. Instalacja, konfiguracja i aktualizacja oprogramowania.
8. Usuwanie awarii komputerów i urządzeń peryferyjnych.

V. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

1. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz nieposzlakowana opinia.
2. Niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
3. Brak prowadzonego postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
4. Wykształcenie co najmniej średnie ze zdaną maturą.
5. Podstawowa znajomość zagadnień z zakresu administrowania systemami Windows Server/AD/Exchange/SQL.
6. Ogólna wiedza z zakresu sieci komputerowych.
7. Ogólna znajomość zagadnień dotyczących budowy komputera, podstawowych urządzeń peryferyjnych oraz aplikacji wykorzystywanych w Sądzie.
8. Komunikatywność, kreatywność, samodzielność i odporność na stres.
 

VI. Wymagania stanowiące dodatkowe atuty związane ze stanowiskiem pracy:
1. Doświadczenie (staż, zatrudnienie – min. 6 miesięcy) w jednostkach sądownictwa, prokuratury lub w administracji publicznej.
2. Wykształcenie wyższe na kierunku związanym z kształceniem w zakresie informatyki.

VII. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata:

1.  Wniosek o dopuszczenie do konkursu, adresowany do Dyrektora Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, z zaznaczeniem sygnatury konkursu (Kd-111-124/23), wraz z aktualnymi danymi kontaktowymi.
2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w ramach stażu urzędniczego (do pobrania na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Bydgoszczy).
3. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe oraz ścigane z oskarżenia publicznego lub o przestępstwo skarbowe.
5. Dokumenty potwierdzające wykształcenie i doświadczenie.
6. Oświadczenie o stanie zdrowia.
7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji.

Kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia, a także referencje.

 
Dokumenty należy składać do dnia 23 sierpnia 2023 roku w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w Bydgoszczy (pok. 31) lub przesłać listownie (decyduje data stempla pocztowego) w zamkniętej kopercie, z wpisaniem słowa „Konkurs” i podaniem oznaczenia konkursu.
 
VIII. Konkurs składa się z trzech etapów:
 

Etap pierwszy – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów, pod kątem spełnienia wymogów formalnych. 
 
Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu wraz z podaniem terminu i miejsca jego przeprowadzenia zostanie opublikowana na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Bydgoszczy w terminie do dnia 1 września 2023 roku.
 

Etap drugi – praktyczny sprawdzian umiejętności.

Składać się on będzie z części polegającej na sprawdzeniu praktycznych umiejętności z zajmowanym stanowiskiem.


Po zakończeniu II etapu postępowania konkursowego, zostanie ogłoszona na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Bydgoszczy lista kandydatów zakwalifikowanych do III etapu konkursu wraz z podaniem terminu i miejsca jego przeprowadzenia.

 
Etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna.

Ma ona na celu sprawdzenie wiedzy ogólnej, poziomu motywacji, kultury osobistej i komunikatywności.  

 

DYREKTOR
Sądu Rejonowego w Bydgoszczy
Edward Kaniecki

 

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu
na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Kd-111-124/23
 1.     Ewelina Kujawska

2.     Jakub Boiński

 

II etap konkursu  
polegający na sprawdzeniu praktycznych umiejętności 

 
odbędzie się 11 września 2023 r. w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy przy ul. Wały Jagiellońskie 4, sala nr 332 o godz. 9:00


Uczestnik konkursu winien posiadać przy sobie dowód osobisty oraz długopis.


Edward Kaniecki
Dyrektor
Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

 

Wykaz kandydatów zakwalifikowanych do III etapu konkursu

na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Kd-111-124/23

 

W wyniku drugiego etapu konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy do trzeciego etapu konkursu zakwalifikowany został następujący kandydat:

 

1.      Jakub Boiński

 

 

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 22 września 2023 r. o godzinie 9:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy przy ul. Wały Jagiellońskie 4, sala nr 332 


Uczestnik konkursu winien posiadać przy sobie Dowód Osobisty.


Edward Kaniecki
Dyrektor
Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

Informacja o wynikach konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Kd-111-124/23


 

            W wyniku zakończenia procedury konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy (Kd-111-124/23) Dyrektor Sądu informuje, że kandydatem wybranym na wolne stanowisko stażysty, w ramach przeprowadzonego konkursu jest:

 

Pan Jakub Boiński.

 


       Lista rezerwowa:
 
---


DYREKTOR
Sądu Rejonowego w Bydgoszczy
Edward Kaniecki 

 

 

Powiadom znajomego