W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
 http://www.bip.gov.pl/

1 wolne stanowisko urzędnicze w Oddziale Finansowym (docelowo stanowisko księgowego)

Dyrektor Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

ogłasza konkurs
na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy 

 

I. Nazwa i adres Sądu:

      Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 4, 85-131 Bydgoszcz 

II. Oznaczenie konkursu:

      Konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Kd-111-106/23

 III. Określenie wolnych stanowisk pracy:

1 wolne stanowisko urzędnicze w Oddziale Finansowym (docelowo stanowisko księgowego)

 IV. Do zadań wykonywanych na stanowisku należy:

      1. Obsługa programu płacowo – księgowego.
      2. Naliczanie wynagrodzeń.
      3. Przygotowywanie dokumentów w programie Płatnik oraz ich wysyłka
         do ZUS.
      4. Prawidłowe redagowanie pism, dokumentów i informacji.

V. Wymaganie niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

    1. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz nieposzlakowana opinia.
    2. Niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
    3. Brak prowadzonego postępowania o przestępstwo ścigane z
        oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
    4. Wykształcenie minimum średnie z maturą.
    5. Podstawowa umiejętność obsługi pakietu MS - Office (Word, Excel).
    6. Komunikatywność, kreatywność, samodzielność i odporność na stres.
  7. Umiejętność pracy w zespole oraz umiejętność planowania i organizowania własnej pracy.

 VI. Wymagania stanowiące dodatkowe atuty związane ze stanowiskiem pracy:
    1. Doświadczenie (staż, zatrudnienie – min. 3 lata) w jednostkach
        sądownictwa, prokuratury lub w administracji publicznej.
    2. Doświadczenie w księgowości.
    3. Wykształcenie wyższe lub średnie na kierunku związanym
        z zatrudnieniem (ekonomia,  rachunkowość).
    4. Znajomość systemu finansowo – księgowego SAP.
 
VII. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata:

    1. Wniosek o dopuszczenie do konkursu, adresowany do Dyrektora Sądu
        Rejonowego w Bydgoszczy, z zaznaczeniem sygnatury konkursu 
        Kd-111-106/23), wraz z aktualnymi danymi kontaktowymi.

    2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w
        ramach stażu urzędniczego (do pobrania na stronie internetowej Sądu
        Rejonowego w Bydgoszczy).

    3. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
        i korzystaniu z pełni praw publicznych.

    4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa lub przestępstwa
        skarbowe oraz ścigane z oskarżenia publicznego lub o przestępstwo
        skarbowe.

    5. Dokumenty potwierdzające wykształcenie i doświadczenie.

   6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu
      rekrutacji.

Kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia, a także referencje.

Dokumenty należy składać do dnia 31 lipca 2023 roku w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w Bydgoszczy (pok. 31) lub przesłać listownie (decyduje data stempla pocztowego) w zamkniętej kopercie, z wpisaniem słowa „Konkurs” i podaniem oznaczenia konkursu.

VIII. Konkurs składa się z trzech etapów:

Etap pierwszy – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów, pod kątem spełnienia wymogów formalnych.
 
Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu wraz z podaniem terminu i miejsca jego przeprowadzenia zostanie opublikowana na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Bydgoszczy w terminie do dnia 9.08.2023 roku.


Etap drugi – praktyczny sprawdzian umiejętności.

Składać się on będzie z części polegającej na pisemnym sprawdzeniu wiedzy i predyspozycji (test).

Po zakończeniu II etapu postępowania konkursowego, zostanie ogłoszona na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Bydgoszczy lista kandydatów zakwalifikowanych do III etapu konkursu wraz z podaniem terminu i miejsca jego przeprowadzenia.

Etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna.

Ma ona na celu sprawdzenie wiedzy ogólnej, poziomu motywacji, kultury osobistej i komunikatywności.  


DYREKTOR
   Sądu Rejonowego w Bydgoszczy
     Edward Kaniecki

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu
na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Kd-111-106/23


1.      Wenancja LehmannII etap konkursu 
polegający na pisemnym sprawdzeniu wiedzy i predyspozycji

 

odbędzie się 16 sierpnia 2023 roku o godz. 9:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy przy ul. Wały Jagiellońskie 4, sala nr 332 


Uczestnik konkursu winien posiadać przy sobie dowód osobisty oraz długopis.

Edward Kaniecki
Dyrektor
Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

 

 

Wykaz kandydatów zakwalifikowanych do III etapu konkursu
na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Kd-111-106/23

 

W wyniku drugiego etapu konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy do trzeciego etapu konkursu kandydatka nie została zakwalifikowana, w związku z czym postępowanie konkursowe pozostaje bez rozstrzygnięcia.


Edward Kaniecki
Dyrektor
Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

Powiadom znajomego