W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
 http://www.bip.gov.pl/

Konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy

                                                                               
                                                                     Bydgoszcz, dnia 30 maja 2023 r.

 
Dyrektor Sądu Rejonowego w Bydgoszczy
ogłasza konkurs 
na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy I.      Nazwa i adres Sądu:
   Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 4, 85-131 Bydgoszcz 
 
II.      Oznaczenie konkursu:
   Konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Kd-111-82/23


III.      Określenie wolnych stanowisk pracy:


   4 wolne stanowiska urzędnicze w wydziałach orzeczniczych

 

IV.      Do zadań wykonywanych na stanowisku należy:
1. Protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach.
2. Redagowanie pism.
3. Zakładanie i prowadzenie akt.
4. Wykonywanie czynności kancelaryjnych związanych z prowadzeniem akt spraw sądowych.
5. Obsługa programów wydziałowych.
6. Wykonywanie prac administracyjno-biurowych.
7. Wykonywanie zarządzeń sędziego i innych czynności zleconych przez kierownika sekretariatu związanych z prowadzeniem referatu sędziego.


V. Wymaganie niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:
1. Pełna zdolność do czynności prawnych.
2. Nieposzlakowana opinia.
3. Niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
4.Brak prowadzonego postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku stażysty.
6. Biegła znajomość obsługi komputera i aplikacji biurowych.
7. Minimum wykształcenie średnie oraz zdany egzamin maturalny.
8. Znajomość obowiązujących aktów prawnych, dotyczących działania sądu, 
w szczególności:

  • ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych 
    (Dz.U.2020.2072 t.j.),
    rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2018 roku Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2021.2046 t.j.),
  • zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS.2019.138)             

VI. Wymagania stanowiące dodatkowe atuty związane ze stanowiskiem pracy:
1. Doświadczenie (staż, zatrudnienie – min. 6 miesięcy) w jednostkach sądownictwa, prokuratury lub w administracji publicznej.
2. Wykształcenie wyższe.
3. Wysoki poziom komunikatywności, samodzielności, umiejętności pracy w zespole, odporności na stres.

VII.      Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata:
1.  Wniosek o dopuszczenie do konkursu, adresowany do Dyrektora Sądu Rejonowego 
w Bydgoszczy, z zaznaczeniem sygnatury konkursu (Kd-111-82/23), wraz 
z aktualnymi danymi kontaktowymi.
2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w ramach stażu urzędniczego (do pobrania na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Bydgoszczy).
3. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe oraz że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
5. Oświadczenie o stanie zdrowia.
6. Dokumenty potwierdzające wykształcenie i doświadczenie.
7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji.
 

Każdy z dokumentów wytworzonych przez kandydata winien być podpisany osobiście przez niego.

Kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia, a także referencje.

Dokumenty należy składać do dnia 6 czerwca 2023 roku w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w Bydgoszczy (pok. 31) lub przesłać listownie na adres Sądu Rejonowego w Bydgoszczy (decyduje data stempla pocztowego) w zamkniętej kopercie, z wpisaniem słowa „Konkurs” i podaniem oznaczenia konkursu.

VIII.      Konkurs składa się z trzech etapów:

Etap pierwszy – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów, pod kątem spełnienia wymogów formalnych. 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu wraz z podaniem terminu i miejsca jego przeprowadzenia zostanie opublikowana na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Bydgoszczy oraz na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Bydgoszczy.
 
Etap drugi – praktyczny sprawdzian predyspozycji, kompetencji i umiejętności.

Składać się on będzie z części „A” polegającej na pisemnym sprawdzeniu wiedzy 
i predyspozycji (test) oraz z części „B” polegającej na sprawdzeniu praktycznych umiejętności obsługi urządzeń biurowych i aplikacji.

Po przeprowadzeniu części „A” zostanie wyłoniona lista osób, licząca nie mniej niż 50% liczby osób zakwalifikowanych do II etapu, które zostaną zakwalifikowane do części „B”. Lista, wraz z podaniem terminu i miejsca przeprowadzenia części „B”, zostanie opublikowana na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Bydgoszczy oraz na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Bydgoszczy.

Po zakończeniu II etapu postępowania konkursowego, zostanie ogłoszona na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Bydgoszczy oraz na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego 
w Bydgoszczy lista kandydatów zakwalifikowanych do III etapu konkursu wraz z podaniem terminu i miejsca jego przeprowadzenia.

Etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna.

Ma ona na celu sprawdzenie wiedzy ogólnej, odporności na stres, poziomu motywacji, kultury osobistej i komunikatywności.  DYREKTOR
Sądu Rejonowego w Bydgoszczy
Edward Kaniecki

 

 

-----------------------------------

Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu
na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Kd-111-82/23

 
GRUPA A 

1.     Ciećwierz Dominika
2.     Fołta Paulina
3.     Gałązka Patrycja
4.     Gołembowska Beata
5.     Kot Daria

GRUPA B

1.     Kowalski Przemysław
2.     Królczyk Magdalena
3.     Meller Magdalena
4.     Narloch Magdalena
5.     Ozga-Krawczyk Aleksandra
 
GRUPA C

1.     Pietrzak Aleksandra
2.     Radecka Klaudia
3.     Rozen Kinga
4.     Szczerba Magdalena
5.     Twaróg Roksana

GRUPA D

1.     Wiśniewska Natalia
2.     Wójcik Dorota
3.     Zawodnik Joanna
4.     Zmarzła Natalia

 

II etap konkursu  

składający się z części A – teoretycznego sprawdzianu predyspozycji, kompetencji i umiejętności (test) i części B – praktycznego sprawdzianu umiejętności
 

odbędzie się 20 czerwca 2023 r. w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy przy ul. Wały Jagiellońskie 4, sala nr 332
 

- grupa A o godz. 9:00
- grupa B o godz. 9:30
- grupa C o godz. 10:00

- grupa D o godz. 10:30


Uczestnik konkursu winien posiadać przy sobie dowód osobisty oraz długopis.


Edward Kaniecki
Dyrektor

Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

 

Wykaz kandydatów zakwalifikowanych do III etapu konkursu
na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Kd-111-82/23W wyniku drugiego etapu konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy do trzeciego etapu konkursu zakwalifikowani zostali następujący kandydaci:

 
1.     Dominika Ciećwierz
2.     Paulina Fołta
3.     Patrycja Gałązka
4.     Daria Kot
5.     Magdalena Królczyk
6.     Aleksandra Ozga-Krawczyk
7.     Aleksandra Pietrzak
8.     Klaudia Radecka
9.     Kinga Rozen
10.  Magdalena Szczerba
11.  Natalia Wiśniewska
12.  Natalia Zmarzła

 

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 28 czerwca 2023 r. w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy przy ul. Wały Jagiellońskie 4, sala nr 332 

godz. 9:00 – kandydaci od numeru 1 do numeru 6

godz. 10:00 – kandydaci od numeru 7 do numeru 12


Uczestnik konkursu winien posiadać przy sobie Dowód Osobisty.

Edward Kaniecki
Dyrektor
Sądu Rejonowego w Bydgoszczy 

 

Informacja o wynikach konkursu na staż urzędniczy
w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Kd-111-82/23
(4 wolne stanowiska urzędnicze)            W wyniku zakończenia procedury konkursu Dyrektor Sądu informuje, że kandydatami wybranymi na wolne stanowiska urzędnicze, którzy otrzymali największą liczbę punktów w ramach przeprowadzonego konkursu są:

 

1. Dominika Ciećwierz
2. Kinga Rozen
3. Magdalena Szczerba
4. Magdalena Królczyk

 
 

Lista rezerwowa: 

1.     Aleksandra Pietrzak
2.     Paulina Fołta
3.     Natalia Zmarzła
4.     Daria Kot
5.     Natalia Wiśniewska
6.     Aleksandra Ozga-Krawczyk
7.     Patrycja Gałązka

 


Edward Kaniecki
Dyrektor
Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

 

 

Powiadom znajomego