W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
 http://www.bip.gov.pl/

Konkurs na 1 wolne stanowisko urzędnicze w Oddziale Informatycznym

Bydgoszcz, dnia 22.02.2023 r.

 

Dyrektor Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

ogłasza konkurs 

na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy

 

 1. Nazwa i adres Sądu:
  Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 4, 85-131 Bydgoszcz

   
 2. Oznaczenie konkursu:
  Konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Kd-111-16/23
   
 3. Określenie wolnych stanowisk pracy:
  1 wolne stanowisko urzędnicze w Oddziale Informatycznym 
   
 4. Do zadań wykonywanych na stanowisku należy:
  1.     Nadzór i zarządzanie infrastrukturą informatyczną.
  2.     Wsparcie użytkowników systemów i aplikacji wykorzystywanych w tutejszej jednostce.
  3.     Administrowanie systemami, programami, aplikacjami zainstalowanymi na serwerach.
  4.     Nadzór nad urządzeniami aktywnymi w sieci.
  5.     Zapewnienie poprawności działania systemów informatycznych działających w sądzie.
  6.     Wykonywanie podstawowych czynności związanych z utrzymaniem sieci informatycznej sądu.
  7.     Instalacja, konfiguracja i aktualizacja oprogramowania.
  8.     Usuwanie awarii komputerów i urządzeń peryferyjnych.
   
 5. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:
  1.   Pełna zdolność do czynności prawnych oraz nieposzlakowana opinia.
  2.   Niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
  3.   Brak prowadzonego postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
  4.   Wykształcenie co najmniej średnie ze zdaną maturą.
  5.   Podstawowa znajomość zagadnień z zakresu administrowania systemami Windows Server/AD/Exchange/SQL.
  6.   Ogólna wiedza z zakresu sieci komputerowych.
  7.   Ogólna znajomość zagadnień dotyczących budowy komputera, podstawowych urządzeń peryferyjnych oraz aplikacji wykorzystywanych w Sądzie.
  8.   Komunikatywność, kreatywność, samodzielność i odporność na stres.
   
 6. Wymagania stanowiące dodatkowe atuty związane ze stanowiskiem pracy:
  1.   Doświadczenie (staż, zatrudnienie – min. 6 miesięcy) w jednostkach sądownictwa, prokuratury lub w administracji publicznej.
  2.   Wykształcenie wyższe na kierunku związanym z kształceniem w zakresie informatyki.
   
 7. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata:
  1.   Wniosek o dopuszczenie do konkursu, adresowany do Dyrektora Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, z zaznaczeniem sygnatury konkursu (Kd-111-16/23), wraz z aktualnymi danymi kontaktowymi.
  2.   Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w ramach stażu urzędniczego (do pobrania na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Bydgoszczy).
  3.   Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
  4.   Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe oraz ścigane z oskarżenia publicznego lub o przestępstwo skarbowe.
  5.   Dokumenty potwierdzające wykształcenie i doświadczenie.
  6.   Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji.

 

Kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia, 
a także referencje.


Dokumenty należy składać do dnia 2 marca 2023 roku w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w Bydgoszczy (pok. 31) lub przesłać listownie (decyduje data stempla pocztowego) w zamkniętej kopercie, z wpisaniem słowa „Konkurs” i podaniem oznaczenia konkursu.

 

Konkurs składa się z trzech etapów:

Etap pierwszy – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów, pod kątem spełnienia wymogów formalnych. 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu wraz z podaniem terminu i miejsca jego przeprowadzenia zostanie opublikowana na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Bydgoszczy w terminie do dnia 10.03.2023 roku.


Etap drugi – praktyczny sprawdzian umiejętności.

Składać się on będzie z części polegającej na sprawdzeniu praktycznych umiejętności związanych z zajmowanym stanowiskiem.

Po zakończeniu II etapu postępowania konkursowego, zostanie ogłoszona na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Bydgoszczy lista kandydatów zakwalifikowanych do III etapu konkursu wraz z podaniem terminu i miejsca jego przeprowadzenia.

 
Etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna.

Ma ona na celu sprawdzenie wiedzy ogólnej, poziomu motywacji, kultury osobistej i komunikatywności.

 

DYREKTOR

Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

 
Edward Kaniecki

 

------------------------------

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu

na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Kd-111-16/23

 

1. Musiał Gracjan

 

II etap konkursu  
polegający na praktycznym sprawdzianie umiejętności

 

odbędzie się 21 marca 2023 r. w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy przy ul. Wały Jagiellońskie 4, sala nr 332 o godz. 10:00
 
Uczestnik konkursu winien posiadać przy sobie dowód osobisty.

 

Edward Kaniecki

Dyrektor

Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

 

------------------------------

 

Wykaz kandydatów zakwalifikowanych do III etapu konkursu

na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Kd-111-16/23

 

     W wyniku drugiego etapu konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy do trzeciego etapu konkursu kandydat nie został zakwalifikowany, w  związku z czym postępowanie konkursowe pozostaje bez rozstrzygnięcia.

Edward Kaniecki

Dyrektor

Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

Powiadom znajomego