W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
 http://www.bip.gov.pl/

1 wolne stanowisko urzędnicze w Oddziale Finansowym (docelowo stanowisko księgowego)

Bydgoszcz, dnia 14.02.2023 r.


Dyrektor Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

ogłasza konkurs 

na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy 


I. Nazwa i adres Sądu:
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 4, 85-131 Bydgoszcz 


II. Oznaczenie konkursu:
Konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Kd-111-17/23


III. Określenie wolnych stanowisk pracy:
1 wolne stanowisko urzędnicze w Oddziale Finansowym (docelowo stanowisko księgowego)


IV. Do zadań wykonywanych na stanowisku należy:
1. Obsługa programu finansowo – księgowego SAP.
2. Prowadzenie rozliczeń finansowych z komornikami, a także prowadzenie rozliczeń dotyczących depozytów sądowych.
3. Księgowanie wyciągów bankowych z depozytów sądowych.
4. Wprowadzanie danych do systemu i analiza kont.
5. Prawidłowe redagowanie pism, dokumentów i informacji.


V. Wymaganie niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:
1. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz nieposzlakowana opinia.
2. Niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
3. Brak prowadzonego postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
4. Wykształcenie wyższe co najmniej pierwszego stopnia.
5. Znajomość ogólnych zasad z zakresu ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz Regulaminu urzędowania sądów powszechnych.
6. Podstawowa umiejętność obsługi pakietu MS - Office (Word, Excel).
7. Komunikatywność, kreatywność, samodzielność i odporność na stres.
8. Umiejętność pracy w zespole oraz umiejętność planowania i organizowania własnej pracy.


VI. Wymagania stanowiące dodatkowe atuty związane ze stanowiskiem pracy:
1. Doświadczenie (staż, zatrudnienie – min. 3 lata) w jednostkach sądownictwa, prokuratury lub w administracji publicznej.
2. Doświadczenie w księgowości.
3. Wykształcenie wyższe na kierunku związanym z zatrudnieniem (ekonomia, rachunkowość).
4. Znajomość systemu finansowo – księgowego SAP.

 
VII. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata:
1. Wniosek o dopuszczenie do konkursu, adresowany do Dyrektora Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, z zaznaczeniem sygnatury konkursu (Kd-111-17/23), wraz z aktualnymi danymi kontaktowymi.
2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w ramach stażu urzędniczego (do pobrania na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Bydgoszczy).
3. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe oraz ścigane z oskarżenia publicznego lub o przestępstwo skarbowe.
5. Dokumenty potwierdzające wykształcenie i doświadczenie.
6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji.
 
Kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia, a także referencje.
 
Dokumenty należy składać do dnia 21 lutego 2023 roku w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w Bydgoszczy (pok. 31) lub przesłać listownie (decyduje data stempla pocztowego) w zamkniętej kopercie, z wpisaniem słowa „Konkurs” i podaniem oznaczenia konkursu.

 
VIII. Konkurs składa się z trzech etapów:

Etap pierwszy – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów, pod kątem spełnienia wymogów formalnych.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu wraz z podaniem terminu i miejsca jego przeprowadzenia zostanie opublikowana na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Bydgoszczy w terminie do dnia 8.03.2023 roku.

Etap drugi – praktyczny sprawdzian umiejętności.

Składać się on będzie z części polegającej na pisemnym sprawdzeniu wiedzy i predyspozycji (test).

Po zakończeniu II etapu postępowania konkursowego, zostanie ogłoszona na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Bydgoszczy lista kandydatów zakwalifikowanych do III etapu konkursu wraz z podaniem terminu i miejsca jego przeprowadzenia.

Etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna.

Ma ona na celu sprawdzenie wiedzy ogólnej, poziomu motywacji, kultury osobistej i komunikatywności.  


DYREKTOR

Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

Edward Kaniecki

------------------------------

Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu

na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Kd-111-17/23

 

1.     Gałązka Patrycja

2.     Gałązka Sylwia

3.     Michalska-Turowska Joanna

4.     Prill Daniel

5.     Smólska Magdalena

  

II etap konkursu  

polegający na pisemnym sprawdzeniu wiedzy i predyspozycji


odbędzie się 9 marca 2023 r. w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy przy ul. Wały Jagiellońskie 4, sala nr 332 o godz. 9:00


Uczestnik konkursu winien posiadać przy sobie dowód osobisty oraz długopis.

Edward Kaniecki

Dyrektor

Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

 

------------------------------

Wykaz kandydatów zakwalifikowanych do III etapu konkursu

na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Kd-111-17/23

 

W wyniku drugiego etapu konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy do trzeciego etapu konkursu zakwalifikowani zostali następujący kandydaci:

1. Michalska-Turowska Joanna

2. Smólska Magdalena

 

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 20 marca 2023 r. w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy przy ul. Wały Jagiellońskie 4, p. 332 o godz. 9:00.
 
Uczestnik konkursu winien posiadać przy sobie dowód osobisty.

Edward Kaniecki

Dyrektor

Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

 

------------------------------

Informacja o wynikach konkursu na staż urzędniczy
w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Kd-111-17/23
(1 wolne stanowisko urzędnicze w Oddziale Finansowym) 

 

          W wyniku zakończenia procedury konkursu Dyrektor Sądu informuje, że kandydatką wybraną na wolne stanowisko urzędnicze, która otrzymała największą liczbę punktów w ramach przeprowadzonego konkursu jest:

1. Joanna Michalska-Turowska

 

Lista rezerwowa:

1. Magdalena Smólska

 

         Decyzją Dyrektora Sądu Rejonowego w Bydgoszczy lista rezerwowa konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy nr Kd-111-17/23 - 1 wolne stanowisko urzędnicze w Oddziale Finansowym (docelowo stanowisko księgowego) – zostaje zamknięta z dniem 13 lipca 2023 r.

 

Powiadom znajomego