A A A
Podstawa prawna
Prezes Sądu
Dyrektor Sądu
Wydziały
I Wydział Cywilny
II Wydział Cywilny
III Wydział Karny
IV Wydział Karny
V Wydział Rodzinny i Nieletnich
VI Wydział Rodzinny i Nieletnich
VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
VIII Wydział Gospodarczy
IX Wydział Karny
X Wydział Ksiąg Wieczystych
XI Wydział Karny
XII Wydział Cywilny
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
XIV Wydział Karny
XV Wydział Gospodarczy
Oddziały
Samodzielna Sekcja ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Zespoły kuratorskie
Stanowiska samodzielne
 

Przewodniczący Wydziału          SSR  Eliza Grzybowska

Z- ca Przewodniczącego           SSR Beata Sadowska

Kierownik Sekretariatu               Beata Trojan

Dane kontaktowe:

ul. Grudziądzka 45
85-130 Bydgoszcz
I piętro, pok. 101

Udzielanie informacji - Biuro Obsługi Interesantów:
tel.: +48 (52) 32 53 481
tel.: +48 (52) 32 53 482
tel.: +48 (52) 32 53 467

Kierownik sekretariatu: +48 (52) 325 33 99
Fax: +48 (52) 325 34 11
E-mail: viiigospodarczy@bydgoszcz.sr.gov.pl
Konto dochodowe:
70 1010 0055 2923 0040 5500 0008

Godziny urzędowania sekretariatu:
  • poniedziałek - piątek od 7.30 do 15.30
  • w poniedziałki sekretariat wydziału dyżuruje w godzinach od 15.30 do 18.00

Punkt Obsługi Interesantów:
tel.: +48 (52) 32 53 481 lub 482

Właściwość miejscowa:

Właściwość miejscowa VIII Wydziału Gospodarczego obejmuje właściwość Sądów Rejonowych:
  • w Bydgoszczy
  • w Inowrocławiu
  • w Szubinie
  • w Świeciu
  • w Tucholi
  • w Nakle nad Notecią
  • w Mogilnie
  • w Żninie 
Właściwość rzeczowa:
 

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy VIII Wydział Gospodarczy rozstrzyga sprawy gospodarcze ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 75.000 zł, przy czym sprawy o naruszenie posiadania i uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym bez względu na wartość przedmiotu sporu, ponadto sprawy:

- ze stosunku spółki oraz dotyczące roszczeń, o których mowa w art. 291-300 i art. 479-490 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.),

- przeciwko przedsiębiorcom o zaniechanie naruszania środowiska i przywrócenie do stanu poprzedniego lub o naprawienie szkody z tym związanej oraz o zakazanie albo ograniczenie działalności zagrażającej środowisku,

- między organami przedsiębiorstwa państwowego,

- między przedsiębiorstwem państwowym lub jego organami a jego organem założycielskim lub organem sprawującym nadzór,

- inne, przekazane przez odrębne przepisy,

Z właściwości Wydziału VIII Gospodarczego wyłączone są sprawy gospodarcze:

1) z zakresu postępowania egzekucyjnego, do których rozpoznania właściwy jest XII Wydział Cywilny Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

2) z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego, które należą do właściwości XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

3) przekazane zgodnie z właściwością rzeczową Sądowi Okręgowemu, w szczególności na podstawie przepisów art. 17 kodeksu postępowania cywilnego

opublikowano 2009-06-30 14:40:48 przez Maria Kaczmarek- Kobus
aktualizacja 2016-10-06 09:51:04
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
ul. Wały Jagiellońskie 4
85-128 Bydgoszcz
tel. (52) 32-53-100
fax (52) 34-86-688
NIP: 953-11-49-225
REGON: 000321483
Godziny urzędowania sądu
poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30
Strona główna   »   Struktura organizacyjna   »   Wydziały   »   VIII Wydział Gospodarczy Projekt i wykonanie Logonet
Ostatnia aktualizacja strony 2016-12-05 17:20:18
zgłoś błąd na stronie