A A A
Podstawa prawna
Prezes Sądu
Dyrektor Sądu
Punkt Obsługi Interesantów
Wydziały
I Wydział Cywilny
II Wydział Cywilny
III Wydział Karny
IV Wydział Karny
V Wydział Rodzinny i Nieletnich
VI Wydział Rodzinny i Nieletnich
VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
VIII Wydział Gospodarczy
IX Wydział Karny
X Wydział Ksiąg Wieczystych
XI Wydział Karny
XII Wydział Cywilny
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
XIV Wydział Karny
XV Wydział Gospodarczy
Oddziały
Zespoły kuratorskie
Stanowiska samodzielne
Lista sędziów Sądu Rejonowego w Bydgoszczy
 
Przewodniczący Wydziału          SSR  Wiesław Łukaszewski
Kierownik Sekretariatu               Beata Trojan
Dane kontaktowe:
ul. Grudziądzka 45
85-130 Bydgoszcz
I piętro, pok. 101
Kierownik sekretariatu: +48 (52) 325 33 99
Fax: +48 (52) 325 34 11
E-mail: viiigospodarczy@bydgoszcz.sr.gov.pl

Godziny urzędowania sekretariatu:
  • poniedziałek - piątek od 7.30 do 15.30
  • w poniedziałki sekretariat wydziału dyżuruje w godzinach od 15.30 do 18.00

Punkt Obsługi Interesantów:
tel.: +48 (52) 32 53 481 lub 482

Właściwość miejscowa:

Właściwość miejscowa VIII Wydziału Gospodarczego obejmuje właściwość Sądów Rejonowych:
  • w Bydgoszczy
  • w Inowrocławiu
  • w Szubinie
  • w Świeciu
Właściwość rzeczowa:
 

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy VIII Wydział Gospodarczy rozstrzyga sprawy gospodarcze ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 75.000 zł, przy czym sprawy o naruszenie posiadania i uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym bez względu na wartość przedmiotu sporu, ponadto sprawy:

- ze stosunku spółki oraz dotyczące roszczeń, o których mowa w art. 291-300 i art. 479-490 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.),

- przeciwko przedsiębiorcom o zaniechanie naruszania środowiska i przywrócenie do stanu poprzedniego lub o naprawienie szkody z tym związanej oraz o zakazanie albo ograniczenie działalności zagrażającej środowisku,

- między organami przedsiębiorstwa państwowego,

- między przedsiębiorstwem państwowym lub jego organami a jego organem założycielskim lub organem sprawującym nadzór,

- inne, przekazane przez odrębne przepisy,

Z właściwości Wydziału VIII Gospodarczego wyłączone są sprawy gospodarcze:

1) z zakresu postępowania egzekucyjnego, do których rozpoznania właściwy jest XII Wydział Cywilny Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

2) z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego, które należą do właściwościXV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

3) przekazane zgodnie z właściwością rzeczową Sądowi Okręgowemu, w szczególności na podstawie przepisów art. 17 kodeksu postępowania cywilnego

opublikowano 2009-06-30 14:40:48 przez Agnieszka Heyer
aktualizacja 2013-03-22 12:35:09
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
ul. Wały Jagiellońskie 4
85-128 Bydgoszcz
tel. (52) 32-53-100
fax (52) 34-86-688
NIP: 953-11-49-225
REGON: 000321483
Godziny urzędowania sądu
poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30
Strona główna   »   Struktura organizacyjna   »   Wydziały   »   VIII Wydział Gospodarczy Projekt i wykonanie Logonet
Ostatnia aktualizacja strony 2014-12-19 18:00:01
zgłoś błąd na stronie