W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
 http://www.bip.gov.pl/

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

D-302-17/23

INFORMACJA
o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego 
Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

 

            Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 998 z późn. zm.) zwanego dalej „Rozporządzeniem”, Sąd Rejonowy w Bydgoszczy informuje, iż posiada

- zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego przeznaczone do nieodpłatnego przekazania, sprzedaży, darowizny – szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 1,
 

1.      Nieodpłatne przekazanie składników rzeczowych majątku ruchomego może nastąpić na wniosek podmiotów wymienionych w §38 ust. 1 Rozporządzenia. Wniosek powinien zawierać dane wymienione w §38 ust. 4 Rozporządzenia. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2.

2.      Darowizna składników rzeczowych majątku ruchomego może nastąpić na wniosek podmiotów określonych w §39 ust. 1 Rozporządzenia. Wniosek powinien zawierać dane wymienione w §39 ust. 3 Rozporządzenia. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 3.

3.      Pozostałe podmioty, w tym osoby fizyczne, mogą ubiegać się o zakup składników rzeczowych majątku ruchomego składając pisemną ofertę zgodną z treścią załącznika nr 4 zawierającą: 

a.      Dane oferenta – w przypadku osób fizycznych, imię i nazwisko, adres zamieszkania, e-mail, telefon kontaktowy, natomiast w przypadku pozostałych osób i jednostek – nazwę, adres i siedzibę, e-mail, telefon kontaktowy.

b. Wykaz składnika(-ów) rzeczowego(-ych) majątku ruchomego, którego(-ych) dotyczy wniosek (nazwę składnika, nr inwentarzowy, nr załącznika oraz cenę) objętych ofertą,
ze wskazaniem ceny za poszczególne składniki majątku. 

c.      Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem składników majątku lub ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji  z oględzin oraz oświadczenie, że zakupione składniki zostaną odebrane w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym na koszt kupującego i jego staraniem oraz załączoną do oferty zgodę na przetwarzanie danych osobowych – wzór stanowi załącznik nr 5.

W przypadku gdy przynajmniej 2 oferentów zaproponuje tę samą cenę za dany składnik majątku ruchomego, pomiędzy tymi oferentami, Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, przeprowadzi dodatkową aukcję w innym ustalonym terminie, o czym zainteresowani zostaną powiadomieni telefonicznie. Składnik zostanie odsprzedany osobie/podmiotowi, który(a) zaproponuje wyższą cenę.
 
4.      Wnioski o nieodpłatne przekazanie, darowiznę lub oferty zakupu należy kierować do Dyrektora Sądu Rejonowego w Bydgoszczy do dnia 17 sierpnia 2023r. do godziny 10:00 drogą mailową na adres oddzial.gospodarczy@bydgoszcz.sr.gov.pl lub dyrektor@bydgoszcz.sr.gov.pl
drogą pisemną na adres sądu tj.:

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
ul. Wały Jagiellońskie 4
85-131 Bydgoszcz 
 

5.      Zgodnie z §7 ust. 2 Rozporządzenia przy gospodarowaniu zbędnymi lub zużytymi składnikami rzeczowymi majątku ruchomego uwzględnia się w pierwszej kolejności, potrzeby jednostek sektora finansów publicznych. 
 
6.      W celu uzyskania informacji dotyczącej nieodpłatnego przekazania, sprzedaży lub darowizny zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego proszę o kontakt z Panią Iloną Frasz pod nr tel. (52) 58 78 506.
 
7.      Rozpatrywanie wniosków odnośnie nieodpłatnego przekazania oraz darowizny odbywać się będzie zgodnie z kolejnością ich wpływu  i uzasadnieniem potrzeb wykorzystania składników majątku. Przy czym w przypadku zainteresowania tym samym składnikiem majątku ruchomego, w pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski o nieodpłatne przekazanie. 
 
8.      Sprzedaż składników majątku ruchomego odbędzie się z zgodnie z treścią ww. Rozporządzenia.
 
9.      Sąd Rejonowy zastrzega, że zagospodarowanie:

      a. przez sprzedaż, może dojść do skutku, o ile nie dojdzie do zagospodarowania składnika majątku przez nieodpłatne przekazanie,

       b. przez darowiznę, może dojść do skutku, o ile nie dojdzie do zagospodarowania składnika majątku przez nieodpłatne przekazanie lub sprzedaż. 

DYREKTOR
Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

/-/

Edward Kaniecki

 

 

Załączniki:
    1.      wykaz zbędnych i zużytych składników
    2.      wniosek o nieodpłatne przekazanie,
    3.      wniosek o darowiznę,
    4.      wzór oferty,
    5.      zgoda na przetwarzanie danych.

 

INFORMACJA O NIEODPŁATNYM PRZEKAZANIU SKŁADNIKÓW MAJĄTKU NA RZECZ PROKURATURY OKRĘGOWEJ W BYDGOSZCZY

Powiadom znajomego