[start] [koniec]III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej wykonujący orzeczenia w sprawach karnych Bydgoszcz Północ - Wschód

Dane kontaktowe:
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
ul. Piotrowskiego 7
85-236 Bydgoszcz
pokój 212


Tel. +48 (52) 58 78 920
Fax. +48 (52) 58 78 928
E- mail IIIZK@bydgoszcz.sr.gov.pl

 

Kierownik III Zespołu Kuratorskiego:
kurator specjalista Anna Skupin
dyżury - środa, piątek, co drugi czwartek 
pok. 213

Tel.: +48 (52) 58 78 925


Właściwość miejscowa:
Obejmuje:

  • obszar miasta Bydgoszczy na lewym brzegu rzeki Brdy, na wschód od ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego i jej przedłużenia, 
  • część gminy:
    • Koronowo
    • Osielsko
    • Dobrcz.


Kuratorzy zawodowi pełnią dyżury w godzinach od 8:30 - 14:30 w wyznaczone dni: 

Kurator

Dyżur

Pokój

Tel.

kurator specjalista
Anna Skupin 

środa, piątek,
co drugi czwartek 

213

+48 (52) 58 78 925

kurator specjalista 
Elżbieta Skibicka 

środa, piątek

209

+48 (52) 58 78 926

kurator specjalista
Jolanta Banach

poniedziałek, czwartek

215

+48 (52) 58 78 921

starszy kurator zawodowy
Paweł Basiński

środa, piątek

208

+48 (52) 58 78 922

starszy kurator zawodowy
Małgorzata Boińska

wtorek, czwartek

211

+48 (52) 58 78 924

starszy kurator zawodowy
Ewa Bojanowska - Woźny

poniedziałek, środa

215

+48 (52) 58 78 921

kurator specjalista
Joanna Chmielecka - Fall

wtorek, czwartek  

211

+48 (52) 58 78 924

kurator specjalista
Sylwia Hanyżewska

poniedziałek, środa

210

 +48 (52) 58 78 923 

starszy kurator zawodowy
Anna Konopka

 poniedziałek, czwartek

209

+48 (52) 58 78 926