[start] [koniec]III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej wykonujący orzeczenia w sprawach karnych Bydgoszcz Północ - Wschód
 
Dane kontaktowe:
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
ul. Piotrowskiego 7
85-236 Bydgoszcz
pokój 402

Tel.: +48 (52) 325 46 78
Fax.: +48 (52) 325 46 78
E-mail IIIZK@bydgoszcz.sr.gov.pl  


Kierownik III Zespołu Kuratorskiego:
kurator specjalista Elżbieta Skibicka
dyżury - środa, piątek
pok. 402A

Tel.: +48 (52) 325 46 70


Właściwość miejscowa:
Obejmuje:

  • obszar miasta Bydgoszczy na lewym brzegu rzeki Brdy, na wschód od ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego i jej przedłużenia, 
  • część gminy:
    • Koronowo
    • Osielsko
    • Dobrcz.


Kuratorzy zawodowi:
Interesanci przyjmowani są w godzinach od 8.00 do 15.30 w wyznaczone dni:

Kurator

Dyżur

Pokój

Tel.

kurator specjalista
Elżbieta Skibicka

środa, piątek

402A

+48 (52) 325 46 70

kurator specjalista
Jolanta Banach

poniedziałek, czwartek

401

+48 (52) 325 46 73

starszy kurator zawodowy
Paweł Basiński

środa, piątek

402

+48 (52) 325 46 71

starszy kurator zawodowy Małgorzata Boińska

wtorek, czwartek

402B

+48 (52) 325 46 79

starszy kurator zawodowy
Ewa Bojanowska - Woźny

poniedziałek, środa

401

+48 (52) 325 46 73

kurator specjalista
Joanna Chmielecka - Fall

poniedziałek, czwartek

402B

+48 (52) 325 46 79

kurator specjalista
Sylwia Hanyżewska

poniedziałek, środa

402B

 

+48 (52) 325 46 72 

starszy kurator zawodowy
Anna Konopka

 poniedziałek, piątek

402

+48 (52) 325 46 71

kurator specjalista
Anna Skupin

wtorek, piątek

401

+48 (52) 325 46 73