[start][koniec]Samodzielna Sekcja ds. Ochrony Informacji Niejawnych:

tel.  +52 58 78 500

III piętro, pok. 313

Do obowiązków Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych należy:

  • realizacja ustawy o ochronie informacji niejawnych i przepisów wydanych na jej podstawie,
  • prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych,
  • współpraca i współdziałanie w zakresie ochrony informacji niejawnych z właściwymi organami państwowymi i jednostkami samorządowymi,
  • przeprowadzanie postępowań sprawdzających oraz szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,
  • prowadzenie kancelarii tajnej Sądu Rejonowego w Bydgoszczy.