Prezes Sądu Rejonowego

SSO Tomasz Adamski

Wiceprezes Sądu Rejonowego

SSR Jarosław Całbecki

Wiceprezes Sądu Rejonowego   

SSR Jacek Wojtycki
 
Godziny przyjmowania interesantów przez Prezesa i Wiceprezesów Sądu Rejonowego w Bydgoszczy:
 
Prezes i Wiceprezesi Sądu Rejonowego w Bydgoszczy przyjmują strony w sprawie skarg i wniosków:
 
- w poniedziałki w godz. 15:00 - 17:00 w pokoju 129 w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy ul. Wały Jagiellońskie 4,
 
- we wtorki w godz. 9:00 - 15:00 w pokoju 129 w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy ul. Wały Jagiellońskie 4 oraz w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 45 w pokoju numer 9 (sprawy gospodarcze, rodzinne i nieletnich, prawa pracy).

 
     Prezes Sądu jest Organem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. Zadaniem Prezesa Sądu jest:

  • kierowanie sądem i reprezentowanie go na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do dyrektora sądu.
  • pełnienie czynności z zakresu administracji sądowej.
  • pełnienie innych czynności przewidzianych w ustawie oraz w odrębnych przepisach.
  • powierzanie sędziom pełnienia funkcji i zwalnianie z ich pełnienia, po zasięgnięciu wymaganych opinii, z zastrzeżeniem art. 11 § 3.
  • przyjmowanie skarg i wniosków z zakresu nadzoru administracyjnego nad podlegającymi wydziałami.
  • ponadto jest zwierzchnikiem służbowym sędziów danego sądu.