Pismem z dnia 6 lipca 2021 roku Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy  Damian Skóra stosownie do treści art. 8 ust. 9 ustawy dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych zawiadamia, iż z uwagi na przekroczenie wskaźnika zaległości nadal występują przesłanki do odmowy przyjmowania spraw z wyboru wierzyciela.