Uprzejmie informujemy, że w z związku z wdrożeniem standardów i procedur obsługi interesanta w sądownictwie powszechnym, został udostępniony portal internetowy, na którym obok informacji dotyczących określonych postępowań, znajdą również Państwo wzory wniosków i pism procesowych oraz formularzy stanowiących załączniki do poszczególnych kart usług.


Więcej informacji dotyczących Standardów Obsługi Interesanta znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości:  

      

WSOI (ms.gov.pl)