[start] [koniec]VI Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej wykonujący orzeczenia w sprawach karnych Bydgoszcz Północ - Zachód 

Dane kontaktowe:
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
ul. Piotrowskiego 7
85-236 Bydgoszcz
pokój 212

Tel.: + 48 (52) 58 78 920
Fax.: + 48 (52) 58 78 928
E-mail: VIZK@bydgoszcz.sr.gov.pl

 


Kierownik VI Zespołu Kuratorskiego:
kurator specjalista
Bożena Świątkowska
dyżury - poniedziałek, wtorek, co drugi czwartek 
pok. 213

Tel.: +48 (52) 58 78 925


Właściwość miejscowa:
Obejmuje:

 • obszar miasta Bydgoszczy na lewym brzegu rzeki Brdy, na zachód od ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego i jej przedłużenia, 
 • gminę Dąbrowa Chełmińska,
 • część gminy:
  • Koronowo
  • Osielsko
  • Dobrcz.

   

Kuratorzy zawodowi pełnią dyżury w godzinach od 8:30 - 14:30 w wyznaczone dni: 

Kurator

Dyżur

Pokój

Tel.

kurator specjalista
Bożena Świątkowska

poniedziałek, wtorek, co drugi czwartek 

213

+48 (52) 58 78 925

kurator specjalista
Iwona Dziuban

poniedziałek, środa

204

+48 (52) 58 78 919

kurator specjalista
Anna Ignatowicz - Raczak

wtorek, piątek

204

+48 (52) 58 78 919

kurator specjalista
Aldona Kokosza

wtorek, piątek

215

+48 (52) 58 78 921

kurator specjalista
Anna Pawlak

wtorek, czwartek

208

 

+48 (52) 58 78 922

kurator specjalista
Milena Szumańska

 poniedziałek, środa

211

+48 (52) 58 78 924

kurator specjalista
Beata Woźniacka

poniedziałek, czwartek

204

+48 (52) 58 78 919

kurator specjalista
Maria Zasadzińska

poniedziałek, środa

208

+48 (52) 58 78 922

starszy kurator zawodowy               
Maciej Zaradzki 

poniedziałek, czwartek

210

+48 (52) 58 78 923

starszy kurator zawodowy             
Małgorzata Budnarowska

środa, piątek 

211

+48 (52) 58 78 924