[start] [koniec]VI Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej wykonujący orzeczenia w sprawach karnych Bydgoszcz Północ - Zachód 
 
Dane kontaktowe:
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
ul. Piotrowskiego 7
85-236 Bydgoszcz
pokój 402

Tel.: +48 (52) 325 46 78
Fax.: +48 (52) 325 46 78
E-mail VIZK@bydgoszcz.sr.gov.pl


Kierownik VI Zespołu Kuratorskiego:
kurator specjalista Bożena Świątkowska
dyżury - poniedziałek, wtorek
pok. 402A

Tel.: +48 (52) 325 46 70


Właściwość miejscowa:
Obejmuje:

 • obszar miasta Bydgoszczy na lewym brzegu rzeki Brdy, na zachód od ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego i jej przedłużenia, 
 • gminę Dąbrowa Chełmińska,
 • część gminy:
  • Koronowo
  • Osielsko
  • Dobrcz.

   

Kuratorzy zawodowi:
Interesanci przyjmowani są w godzinach od 8.00 do 15.30 w wyznaczone dni:

Kurator

Dyżur

Pokój

Tel.

kurator specjalista
Bożena Świątkowska

poniedziałek, wtorek

402A

+48 (52) 325 46 70

kurator specjalista
Iwona Dziuban

poniedziałek, środa

218

+48 (52) 325 46 75

kurator specjalista
Anna Heller

wtorek, czwartek

402B

+48 (52) 325 46 72

kurator specjalista
Anna Ignatowicz - Raczak

wtorek, piątek

218

+48 (52) 325 46 75

starszy kurator zawodowy
Joanna Kaczor - Drabik

wtorek, piątek

402B

+48 (52) 325 46 79

kurator specjalista
Aldona Kokosza

wtorek, czwartek

401

+48 (52) 325 46 73

kurator specjalista
Anna Pawlak

wtorek, czwartek

402

 

+48 (52) 325 46 71

kurator specjalista
Milena Szumańska

 poniedziałek, środa

402B

+48 (52) 325 46 79

kurator specjalista
Beata Woźniacka

poniedziałek, czwartek

218

+48 (52) 325 46 75

kurator specjalista
Maria Zasadzińska

poniedziałek, środa

402

+48 (52) 325 46 71

starszy kurator zawodowy                Maciej Zaradzki 

poniedziałek, czwartek

402B

+48 (52) 325 46 72