[start] [koniec]V Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej wykonujący orzeczenia w sprawach karnych Bydgoszcz Południe - Wschód

Dane kontaktowe:
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
ul. Grunwaldzka 30
85-098 Bydgoszcz
pokój 12

Tel.: +48 (52) 587 89 00
Fax: +48 (52) 587 89 13

E-mail:                vzk@bydgoszcz.sr.gov.pl

       

Kierownik V Zespołu Kuratorskiego
:
kurator specjalista Renata Grabowicz
dyżury – poniedziałek, środa, czwartek                                            
pok. 11

Tel.: +48 (52) 587 89 05


Właściwość miejscowa obejmuje:

  • obszar miasta Bydgoszczy na prawym brzegu rzeki Brdy na wschód od ulic: Szubińskiej, Grudziądzkiej, Wały Jagiellońskie, Bernardyńskiej,
  • Gminy: Solec Kujawski, Nowa Wieś Wielka

Kuratorzy zawodowi:
Interesanci przyjmowani są w godzinach od 8.00 do 15.30 w wyznaczone dni:

Kurator Dyżury Pokój Tel.

kurator specjalista
Renata Grabowicz

poniedziałek, środa, czwartek

11

+48 (52) 587 89 05

starszy kurator zawodowy  
Adam Drabik

poniedziałek, czwartek

28B

+48 (52) 587 89 04

kurator specjalista 
Małgorzata Dutkiewicz - Lewandowska

środa, piątek

15

+48 (52) 587 89 02

kurator specjalista 
Katarzyna Graczyk

poniedziałek, środa

16

+48 (52) 587 89 07

kurator specjalista 
Janina Grobelna

środa, piątek

14

+48 (52) 587 89 03

kurator specjalista 
Mariola Lewandowska - Pietras

środa, piątek

28B

+48 (52) 587 89 04

kurator specjalista  
Katarzyna Maślankowska

wtorek, czwartek

16

+48 (52) 587 89 07

kurator zawodowy  
Katarzyna Mike

poniedziałek, środa  

28

+48 (52) 587 89 06

kurator specjalista 
Mirosława Popielewska

środa, piątek

16

+48 (52) 587 89 07

starszy kurator zawodowy  
Joanna Steinmetz

wtorek, czwartek

14

+48 (52) 587 89 03

starszy kurator zawodowy  
Tomasz Szymanowski

wtorek, czwartek

28

+48 (52) 587 89 06

starszy kurator zawodowy  
Anna Weryho

wtorek, czwartek

28

+48 (52) 587 89 06