W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
 http://www.bip.gov.pl/

Kontakt

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

ul. Wały Jagiellońskie 4
85 - 131 Bydgoszcz
tel.: 52 58-78-500
fax.: 52 58-78-504

NIP: 953-11-49-225
REGON: 000321483


www.bydgoszcz.sr.gov.pl
oddzial.administracyjny@bydgoszcz.sr.gov.pl


Biuro Obsługi Interesantów

ul. Wały Jagiellońskie 4

boi@bydgoszcz.sr.gov.pl

Wyszukiwanie zaawansowane

Wyniki wyszukiwania:

znaleziono 819 artykułów

Organy

Prezes  Sądu Rejonowego  -  SSR Grażyna  Kachlicka Organami Sądu jest Prezes Sądu. Do uprawnień Prezesa Sądu należy:
Kierowanie Sądem i reprezentowanie go na zewnątrz , pełnienie czynności z zakresu administracji sądowej, pełnienie innych czynności przewidzianych w ustawie oraz w odrębnych przepisach, zwierzchnictwo...

Organy

Prezes  Sądu Rejonowego  -  SSR Jacek  Krysztofiak Organy i osoby sprawujące w nich funkcję i ich kompetencje Organem Sądu Rejonowego w Żninie jest Prezes  Sądu Rejonowego, który:
- kieruje sądem i reprezentuje go na zewnątrz ,
- pełni czynności z zakresu administracji sądowej ,
- jest  zwierzchnikiem...

Majątek

Powierzchnia zabudowy- 1.192 m2      
Całkowita powierzchnia użytkowa- 3.790,8 m2
Kubatura całkowita -  19.040 m2 Budynek wpisany na listę zabytków województwa kujawsko- pomorskiego  ( dawniejszego bydgoskiego ) pod Nr rejestracyjnym A/315/1 w dniu 20.V.1992r Budynek znajduje się na...

Majątek

Majątek jakim administruje Sad Rejonowy w Mogilnie jest własnością Skarbu Państwa w zarządzie Sadu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. W skład majątku trwałego wchodzi budynek dwukondygnacyjny murowany o powierzchni 1066 m2 przeznaczony na potrzeby administracyjne zlokalizowany przy ul. Sądowej 21. Drugi budynek jest położony przy ul. Kościuszki 18. W...

ogłoszenie

Bydgoszcz: Zaopatrywanie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy w artykuły biurowe.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd...

przetarg nieograniczony nr 4

98yg8g89 686f 86f

Informacje podstawowe System Samlo CMS jest przeznaczony do zarządzania treścią i strukturą serwisów portalowych WWW, bezpośrednio przez pracowników Papirus. System oparty jest na rozwiązaniach bazodanowych. System jest bardzo intuicyjny pod względem obsługi, dlatego też redagowaniem treścią portalu mogą zajmować...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Bydgoszcz: przebudowa kotłowni oraz sieci zewnętrznych Zakładu Poprawczego w Nowem n/w
Publikacja obowiązkowa.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) Nazwa, adresy i osoby upoważnione do kontaktów: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy, do kontaktów: Maria Szydłowska-Guzik, ul. Wały Jagiellońskie 2, 85-128 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel....

Rejestry i ewidencje

Prowadzenie rejestrów ewidencji i archiwaliów odbywa się w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy.

Majątek zakładu

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich dysponuje majątkiem, którego właścicielem jest Skarb Państwa.

Status prawny

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Koronowie funkcjonuje w oparciu o status prawny zawarty w Zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie utworzenia schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych oraz określenia ich rodzajów i limitów miejsc § 1 pkt 7, § 2 pkt 9 (Dz. Urz. MS z dnia 17 września...

Dane adresowe

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich
ul. Dworcowa 36
86 - 010 Koronowo
telefon centrala - (052) 382 - 22 - 75
fax - (052) 382 - 24 - 21

Majątek którym dysponuje jednostka

Majątek zakładu stanowi własność Skarbu Państwa, a jego likwidacja, przekazanie lub nabywanie może odbywać się zgodnie z odrębnymi przepisami.

Przedmiot działalności i kompetencje

W zakładzie realizuje się cele i zadania określone w Ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26.10.1982 r. (Dz.U.Nr 35, poz. 228, z późniejszymi zmianami) i późniejszych Rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości. Głównymi celami są cele opiekuńcze, wychowawcze, terapeutyczne, dydaktyczne. Poza tym statutowymi zadaniami zakładu jest...

Dane adresowe

Zakład Poprawczy
ul. J. Kantego 1
89 - 240 Kcynia
telefon centrala : (052) 384 - 71 - 17
fax : (052) 58-94-630

Status prawny

Zakład Poprawczy w Kcyni jest jednostką budżetową nie posiadającą osobowości prawnej.

Organizacja jednostki
Za całą działalność zakładu odpowiada dyrektor, który może w porozumieniu z Radą Zakładu, powołać zespól kierowniczy, który staje się jego organem doradczym. W skład zespołu kierowniczego wchodzą :
dyrektor...

Dane adresowe

Zakład Poprawczy
ul. J. Kantego 1
89 - 240 Kcynia
telefon centrala : (052) 384 - 71 - 17
fax : (052) 384 - 15 - 29

Dyrektor

Dyrektor Sądu Okręgowego - Henryk Tucholski
 
tel. 052 32-53-170    fax. 052 322-81-22

Majątek którym dysponuje jednostka

RODK w Bydgoszczy nie dysponuje żadnym majątkiem własnym.
Wyposażenie jednostki pochodzi ze środków uzyskanych z Sądu Okręgowego, stanowi majątek Skarbu Państwa.