A A A
Godziny urzędowania
Rozpatrywanie skarg i wniosków przez Prezesa Sądu Rejonowego w Bydgoszczy
Lista sędziów Sądu Rejonowego w Bydgoszczy
Lista referendarzy sądowych Sądu Rejonowego w Bydgoszczy
Podział czynności kadry sędziowskiej i referendarskiej Sądu Rejonowego w Bydgoszczy
Konta bankowe
Koszty sądowe
Wydziały cywilne, rodzinne i gospodarcze
I Wydział Cywilny
II Wydział Cywilny
V Wydział Rodzinny i Nieletnich
VI Wydział Rodzinny i Nieletnich
VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
VIII Wydział Gospodarczy
X Wydział Ksiąg Wieczystych
XII Wydział Cywilny
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
XV Wydział Gospodarczy
Wydziały karne
Najczęściej zadawane pytania
Dojazd do sądu
Zasady rozliczania kosztów podróży z miejsca zamieszkania do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy
Dozór nad skazanym
 
     Opłaty sądowe od wniosków o wpis (wykreślenie, zmianę) w księdze wieczystej i o założenie księgi wieczystej oraz opłaty za wnioski o odpis księgi wieczystej można uiszczać w kasie X Wydziału Ksiąg Wieczystych ul. Wały Jagiellońskie 2, parter, pok. 8 w godzinach od 8.00 - 14.30.
 
      Opłaty sądowe od wniosków o wpis (wykreślenie, zmianę) w księdze wieczystej i o założenie księgi wieczystej można uiszczać również na konto dochodów Sądu Rejonowego w Bydgoszczy.
 
Opłaty w sprawach z zakresu prawa o księgach wieczystych:

     200 zł od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego. Jeżeli wniosek dotyczy wpisu udziału w prawie, pobiera się część opłaty stałej proporcjonalną do wysokości udziału, nie mniej jednak niż 100 zł.
    
     Od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku albo zniesienia współwłasności pobiera się jedną opłatę stałą w wysokości 150 zł niezależnie od liczby udziałów w tych prawach.

150 zł od wniosku o wpis:
  • własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami,
  • własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha,
  • praw osobistych i roszczeń, np. prawo najmu, dzierżawy, roszczenie o przeniesienie własności nieruchomości,
  • zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych, np. służebności, hipoteki.

     Opłatę stałą 200 zł lub 150 zł należną od w/w wniosków pobiera się odrębnie od wniosku o wpis każdego prawa, choćby wpis dwu lub więcej praw miał być dokonany na tej samej podstawie prawnej.
    
     Od wniosku o wpis hipoteki łącznej lub służebności pobiera się jedną opłatę stałą, choćby wniosek ten obejmował więcej niż jedną księgę wieczystą.

60 zł od wniosku o:
  • założenie księgi wieczystej,
  • połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona, niezależnie od liczby łączonych nieruchomości,
  • odłączenie nieruchomości lub jej części,
  • sprostowanie działu I-O,
  • wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
  • dokonanie innych wpisów, poza określonymi w art. 42 i 43.

     Jeżeli założenie księgi wieczystej następuje w związku z odłączeniem nieruchomości lub jej części z istniejącej księgi wieczystej, pobiera się tylko jedną opłatę w kwocie 60 zł.
 
     Opłatę stałą w kwocie 60 zł, należną od w/w wniosków, pobiera się niezależnie od opłaty za dokonanie wpisu własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

     Od wniosku o wykreślenie wpisu pobiera się połowę opłaty należnej od wniosku o wpis.

opublikowano 2009-11-10 13:33:46 przez
aktualizacja 2010-04-30 14:10:33
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
ul. Wały Jagiellońskie 4
85-128 Bydgoszcz
tel. (52) 32-53-100
fax (52) 34-86-688
NIP: 953-11-49-225
REGON: 000321483
Godziny urzędowania sądu
poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30
Strona główna   »   Informacje   »   ...   »   Wydziały cywilne, rodzinne i gospodarcze Projekt i wykonanie Logonet
Ostatnia aktualizacja strony 2016-12-05 17:20:18
zgłoś błąd na stronie