A A A
Podstawa prawna
Prezes Sądu
Dyrektor Sądu
Punkt Obsługi Interesantów
Wydziały
I Wydział Cywilny
II Wydział Cywilny
III Wydział Karny
IV Wydział Karny
V Wydział Rodzinny i Nieletnich
VI Wydział Rodzinny i Nieletnich
VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
VIII Wydział Gospodarczy
IX Wydział Karny
X Wydział Ksiąg Wieczystych
XI Wydział Karny
XII Wydział Cywilny
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
XIV Wydział Karny
XV Wydział Gospodarczy
Oddziały
Zespoły kuratorskie
Stanowiska samodzielne
Lista sędziów Sądu Rejonowego w Bydgoszczy
 
Przewodniczący Wydziału          SSR  Joanna Cyganek
Kierownik Sekretariatu              Joanna Winkler

Dane kontaktowe:

85-023 Bydgoszcz
ul. Toruńska 64A
I piętro, sekretariat pokój nr 108

Udzielanie informacji - Punkt Obsługi Interesantów:
tel.: +48 (52) 32 53 481 lub 482

Kierownik sekretariatu:
+48 (52) 365 15 10
Fax: 
+48 (52)  365 15 23
E-mail:
icywilny@bydgoszcz.sr.gov.pl

Godziny urzędowania sekretariatu:

 • poniedziałek - piątek od 7.30 do 15.30
 • w poniedziałki sekretariat wydziału dyżuruje w godzinach od 15.30 do 18.00

Właściwość miejscowa:

Właściwość miejscowa obejmuje:
 • Bydgoszcz
 • Białe Błota
 • Dąbrowa Chełmińska
 • Dobrcz
 • Koronowo
 • Nowa Wieś Wielka
 • Osielsko
 • Solec Kujawski
 
     Przy pozwie (tryb procesowy, postępowanie nakazowe i upominawcze) – należy sprawę skierować do Wydziału I Cywilnego, jeżeli pozwany ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na wskazanym wyżej obszarze, z tym zastrzeżeniem, że  powództwo z tytułu dziedziczenia, zachowku, jak również z tytułu zapisu, polecenia oraz innych rozrządzeń testamentowych wytacza się wyłącznie przed sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zamieszkania w Polsce nie da się ustalić, przed sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część.
   
 
Właściwość rzeczowa:
 • sprawy o prawa majątkowe o wartości przedmiotu sporu do 75.000 zł (z wyłączeniem spraw podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym i spraw zastrzeżonych do właściwości sądów okręgowych bez względu na wartość przedmiotu sporu – np. art. 17 kodeksu postępowania cywilnego) podlegające rozpoznaniu w postępowaniu procesowym oraz w postępowaniu nakazowym i upominawczym (w szczególności: o zapłatę, o eksmisję, o odszkodowanie, o ustalenie – np. wstąpienie w stosunek najmu, o wydanie – np. lokalu lub rzeczy),
 • sprawy podlegające rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym, to jest:
  • sprawy o roszczenia wynikające z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza dziesięciu tysięcy złotych, a w sprawach o roszczenia wynikające z rękojmi, gwarancji jakości lub z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej, jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekracza tej kwoty,
  • sprawy o zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę oraz opłat z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej bez względu na wartość przedmiotu sporu.

Ważne informacje:

 
Pobierz ogólny wzór pism kierowanych do Sądu: wzór.doc

 

 
opublikowano 2009-06-30 14:40:48 przez Agnieszka Heyer
aktualizacja 2013-02-28 09:10:43
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
ul. Wały Jagiellońskie 4
85-128 Bydgoszcz
tel. (52) 32-53-100
fax (52) 34-86-688
NIP: 953-11-49-225
REGON: 000321483
Godziny urzędowania sądu
poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30
Strona główna   »   Struktura organizacyjna   »   Wydziały   »   I Wydział Cywilny Projekt i wykonanie Logonet
Ostatnia aktualizacja strony 2014-12-19 18:00:01
zgłoś błąd na stronie