A A A
Podstawa prawna
Prezes Sądu
Dyrektor Sądu
Wydziały
I Wydział Cywilny
II Wydział Cywilny
III Wydział Karny
IV Wydział Karny
V Wydział Rodzinny i Nieletnich
VI Wydział Rodzinny i Nieletnich
VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
VIII Wydział Gospodarczy
IX Wydział Karny
X Wydział Ksiąg Wieczystych
XI Wydział Karny
XII Wydział Cywilny
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
XIV Wydział Karny
XV Wydział Gospodarczy
Oddziały
Samodzielna Sekcja ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Zespoły kuratorskie
Stanowiska samodzielne
 

Przewodniczący Wydziału          SSR  Sylwia Suska - Obidowska

Z- ca Przewodniczącego            SSR Grzegorz Zieliński

Kierownik Sekretariatu              Joanna Winkler

Dane kontaktowe:

85-023 Bydgoszcz
ul. Toruńska 64A
I piętro, sekretariat pokój nr 315

Punkt przyjmowania wniosków i pism
Biuro Podawcze Sądu Rejonowego w Bydgoszczy
ul. Wały Jagiellońskie 4
85-128 Bydgoszcz
parter - pokój nr 21

Udzielanie informacji - Biuro Obsługi Interesantów:
tel.: +48 (52) 32 53 481
tel.: +48 (52) 32 53 482
tel.: +48 (52) 32 53 467

Kierownik sekretariatu:
+48 (52) 365 15 10
Fax: 
+48 (52)  365 15 23
E-mail:
icywilny@bydgoszcz.sr.gov.pl

Konto dochodowe:

65 1010 0055 2923 0040 5500 0001

Godziny urzędowania sekretariatu:

 • poniedziałek - piątek od 7.30 do 15.30
 • w poniedziałki sekretariat wydziału dyżuruje w godzinach od 15.30 do 18.00

Właściwość miejscowa:

Właściwość miejscowa obejmuje:
 • Bydgoszcz
 • Białe Błota
 • Dąbrowa Chełmińska
 • Dobrcz
 • Koronowo
 • Nowa Wieś Wielka
 • Osielsko
 • Solec Kujawski
 
     Przy pozwie (tryb procesowy, postępowanie nakazowe i upominawcze) – należy sprawę skierować do Wydziału I Cywilnego, jeżeli pozwany ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na wskazanym wyżej obszarze, z tym zastrzeżeniem, że  powództwo z tytułu dziedziczenia, zachowku, jak również z tytułu zapisu, polecenia oraz innych rozrządzeń testamentowych wytacza się wyłącznie przed sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zamieszkania w Polsce nie da się ustalić, przed sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część.
   
 
Właściwość rzeczowa:
 • sprawy o prawa majątkowe o wartości przedmiotu sporu do 75.000 zł (z wyłączeniem spraw podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym i spraw zastrzeżonych do właściwości sądów okręgowych bez względu na wartość przedmiotu sporu – np. art. 17 kodeksu postępowania cywilnego) podlegające rozpoznaniu w postępowaniu procesowym oraz w postępowaniu nakazowym i upominawczym (w szczególności: o zapłatę, o eksmisję, o odszkodowanie, o ustalenie – np. wstąpienie w stosunek najmu, o wydanie – np. lokalu lub rzeczy),
 • sprawy podlegające rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym, to jest:
  • sprawy o roszczenia wynikające z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza dziesięciu tysięcy złotych, a w sprawach o roszczenia wynikające z rękojmi, gwarancji jakości lub z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej, jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekracza tej kwoty,
  • sprawy o zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę oraz opłat z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej bez względu na wartość przedmiotu sporu.

Ważne informacje:

 
Pobierz ogólny wzór pism kierowanych do Sądu: wzór.doc

 

 
opublikowano 2009-06-30 14:40:48 przez Maria Kaczmarek- Kobus
aktualizacja 2016-10-06 09:22:01
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
ul. Wały Jagiellońskie 4
85-128 Bydgoszcz
tel. (52) 32-53-100
fax (52) 34-86-688
NIP: 953-11-49-225
REGON: 000321483
Godziny urzędowania sądu
poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30
Strona główna   »   Struktura organizacyjna   »   Wydziały   »   I Wydział Cywilny Projekt i wykonanie Logonet
Ostatnia aktualizacja strony 2016-12-05 17:20:18
zgłoś błąd na stronie